Strømstans Ågskaret

Fra:10.11 13:00

Til:10.11 18:00

Hvor:Hele Ågskaret til Tømmervik unntatt Korsvik-Bukten og Ågvatnet

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Reparasjon etter lyn nedslag. Feil i trafo, trafo må skiftes, estimert ferdig tid kl. 18:00 Det tas værforbehold med hensyn til tidsbruk. Forlenget å grunn av uvær til ca 18:00.