Strømstans Ågskardet

Fra:19.06 09:30

Til:19.06 14:30

Hvor:Ågskardet (unntatt trafo Korsvik og Bukten)

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Vedlikehold på høyspentlinjen