Strømstans

Fra:12.04 13:00

Til:12.04 15:00

Hvor:Hornnes 2

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:På grunn av vedlikehold på linja.