Strømstans

Fra:17.08 23:00

Til:18.08 05:00

Hvor:Stia - Støtt

Ref./Kontaktperson:Vakttelefon 41434422

Hvorfor:Vedlikehold