Strømstans

Fra:21.07 09:30

Til:21.07 10:30

Hvor:Trafokrets Neverdal 4

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Rengjøring av nettstasjon ved Neverdalshallen. De berørte har fått SMS