Strømstans

Fra:21.07 11:30

Til:21.07 13:00

Hvor:Trafo Vaskeriet i Glomfjord

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Rengjøring av nettstasjon (De berørte har mottatt SMS)