Strømstans

Fra:23.08 09:00

Til:23.08 15:00

Hvor:Strekningen Herstad til Åmøyhamn

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Vedlikehold på linjen og bygging av kabelmast for ny trafokrets i Åmøyhamn