Strømstans

Fra:25.06 09:00

Til:25.06 14:00

Hvor:Omnessund - Stavnes

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:På grunn av vedlikehold. De berørte har fått sms.