Strømstans

Fra:24.06 09:00

Til:24.06 11:00

Hvor:Oldra

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:På grunn av vedlikehold. De berørte har fått sms.