Strømstans

Fra:07.12 07:00

Til:07.12 10:00

Hvor:Nedre del av Angelbakken

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Dette grunnet vedlikehold