strømstans

Fra:25.10 09:00

Til:25.10 15:00

Hvor:fFra Mosvold mot Reipå/Støtt/Marken

Ref./Kontaktperson:Vakthavende på 75754422

Hvorfor:Vedlikehold