Strømstans

Fra:19.08 09:30

Til:17.08 13:19

Hvor:Neverdal 5 fra Angelbakken 36 og oppover og Neverdal 3 fra Hestveien 41-42 og oppover.

Ref./Kontaktperson:Hugo Hansen Tlf. 482 44 921

Hvorfor:I forbindelse med ombygging av høyspentlinjen ovenfor nye En spire skole blir det strømstans i ca. 5,5 timer.