STRØMSTANS

Fra:17.06 10:00

Til:17.06 14:00

Hvor:For området Åmnes

Ref./Kontaktperson:Torstein Myrvang - 48244924

Hvorfor:På grunn av vedlikehold