STRØMSTANS

Fra:20.05 10:00

Til:20.05 14:30

Hvor:For deler av Nedre Enga, Øvre Enga, Skogholthaugen, Osa og Saura.

Ref./Kontaktperson:Jan Tore Svendsgård tlf. 48 12 15 45

Hvorfor:På grunn av vedlikehold av høyspentnettet.