STRØMSTANS

Fra:20.05 10:00

Til:18.05 11:34

Hvor:For deler av Nedre Enga, Øvre Enga, Skogholthaugen, Osa og Saura.

Ref./Kontaktperson:Jan Tore Svendsgård

Hvorfor:Dette på grunn av vedlikehold på høyspentnettet.