Srømstans På Høyspent

Fra:17.12 13:08

Til:17.12 16:00

Hvor:Det meldes om strømstans på vårt høspentnett mellom Aspneset og Braseth. Berørte nettstasjoner er Trafo sommerset

Ref./Kontaktperson:Vakt Meløy Energi A/S 41434422

Hvorfor:Bytte av Trafo på Sommerset