Sandåbakken, Halsa

Fra:05.03 09:30

Til:05.03 12:00

Hvor:Sandåbakken 2|

Ref./Kontaktperson:Vakthavende tlf. 75754422

Hvorfor:Planlagt vedlikehold