Planlagt strømstans Bråten til Sletnes i Bjærangsford utgår.

Fra:26.01 12:50

Til:27.01 12:50

Hvor:Bjærangsfjord nord

Ref./Kontaktperson:Hugo Hansen

Hvorfor:På grunn av uforutsatte hendelser, utgår planlagt strømstans på strekningen Bråten til Slettnes i Bjærangsfjorden Onsdag den 27.01. Vi kommer tilbake med plan for ny strømstans senere.