Kort strømstans på Ågskaret

Fra:05.01 10:00

Til:05.01 11:00

Hvor:Ågskaret

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Reperasjon i lavspentnettet - de berørte er informert