Feil i strømnettet på Tyrhaug

Fra:29.01 11:59

Til:29.01 14:17

Hvor:Tyrhaug

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:Vi har en høyspentfeil på Tyrhaug som krever reparasjon. Montører er på stedet.