Feil i nettet

Fra:19.12 23:02

Til:20.12 01:33

Hvor:Saura - Bjærangen

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:Vi har en høyspentfeil mellom Saura og Bjærangen. Montører er på tur for å reparere