Feil i høyspentnettet på Meløya.

Fra:19.03 05:31

Til:19.03 12:49

Hvor:Fra Røsshagen til Sørøy

Ref./Kontaktperson:Vakthavende på 75754422

Hvorfor:Ukjent årsak. Vi søker etter feil