Støttesatsene for desember klare

Ingen utbetaling for Nord-Norge.

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

  

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO 1  (Oslo) 177,13 øre/kWh 73,65 øre/kwh
NO2  (Kristiansand) 177,08 øre/kWh 72,62 øre/kWh
NO5  (Bergen) 176,69 øre/kWh 73,35 øre/kWh
NO3  (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3  (Trondheim) * 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) * 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh

 

* Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for å betale merverdiavgift på strøm.

Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere). 

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt et beløp per kWh, som tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen per måned på den nordiske kraftbørsen (Nordpool).

Det tilbakebetalte beløpet er knyttet til strømforbruket ditt, og vil være det samme uavhengig av hvilken strømavtale du har. Dersom summen overstiger den månedlige nettleie, blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen.  Har du spørsmål om kompensasjonsordningen, ta kontakt med nettselskapet ditt.

Lenke til loven finner du her: Strømstønadsloven