Meløy Nett skifter vaktnummer

Nytt nummer er 41 43 44 22

I forbindelse med at Telenor legger ned kobbernettet i Meløy, så faser Meløy Nett ut

de gamle fastnumrene.  Dette medfører at vi også må skifte vaktnummer og

det nye vaktnummeret blir 41 43 44 22.

Skiftet fra 75 75 44 22 til 41 43 44 22 skjer fra 1. april 2022.