Gravemelding og kabelpåvisning

Spør først - Grav siden

Meløy Nett har driftsansvaret for strømførende kabelnett i Meløy kommune (unntatt industriparken i Glomfjord). Vi vil gi den informasjonen som dere som kunde trenger for å unngå farlige situasjoner, både med hensyn til sikkerhet for utførende og for å unngå skade på våre kabler.

Alle som skal utføre gravearbeid må derfor skaffe gravemelding.

Gå inn på LEDNINGSPORTALEN og følg instruksene der!

Alle gravemeldinger registreres og du får en signert epost i retur fra oss som forteller om vi har infrastruktur i bakken der gravingen skal foregå.

Hvis Meløy Nett skal påvise, vil vi i samme epost be om at dere tar kontakt med oss og avtaler et tidspunkt for kabelpåvisning.

Første gangs påvisning i ordinær arbeidstid utføres uten kostnader for kunden. Kabeltraseene blir merket med merkespray på bakken, og det er kundens ansvar å vedlikeholde oppmerkingen. Dersom kabeltraseer må merkes på nytt, kan kunden bli fakturert for andre påvisning. Ved påvisning av kabler utenfor ordinær arbeidstid vil kostnadene for påvisning bli fakturert kunden. Graveområdet må være nøyaktig merket på kartet slik at det er ingen tvil om hvor det skal graves.

Påvisning er gyldig i en måned.

Ved påvisning av kabler, brukes det søkeutstyr som skal finne kabler og vi merker opp på bakken hvor de ligger. Påvisningen er ikke "nøyaktig", og det skal derfor aldri graves "inntil" denne med maskin. Ikke ta sjanser, benytt hjelpemann og spade.