Om Meløy Energi

Organisering

Konsernet Meløy Energi er i dag organisert gjennom 3 selskaper:  

  • Meløy Energi Holding
  • Meløy Energi
  • Meløy Nett

Hovedaktivitetene er i Meløy Energi og Meløy Nett, der den kommersielle aktiviteten er i Meløy Energi.  Dette innebærer Kraftsalg, Fiber, Produksjon og Entreprenørvirksomheten.

Selskapet har idag 26 ansatte 

Meløy Nett orginiserer alt med nettvirksomhet

Selskapet har idag 5 ansatte

 

Hvorfor Meløy Energi?

  • Lokalt eierskap - Beslutning lokalt
  • Positiv medspiller - støtter lag og foreninger
  • Profesjonell aktør

Vårt motto:

  • Vi er stolte av å jobbe i Meløy Energi, Kraft
  • Meløy Energi, Kraft er proaktiv
  • Vi har høy personlig kvalitet i vårt daglige arbeid