Om Meløy Energi

Organisering

Konsernet Meløy Energi Holding AS er i dag organisert gjennom 3 selskaper:  

  • Meløy Energi Holding AS
  • Meløy Energi AS
  • Meløy Nett AS

Hovedaktivitetene er i Meløy Energi og Meløy Nett.

Den kommersielle aktiviteten er i Meløy Energi. Dette innebærer Kraftsalg, Fiber, Produksjon og Entreprenørvirksomheten. Selskapet har idag 29 ansatte, inkludert 4 lærlinger.

Meløy Nett orginiserer alt med nettvirksomhet og selskapet har idag 5 ansatte.

  • Lokalt eierskap - Beslutning lokalt
  • Positiv medspiller - Støtter lag og foreninger
  • Profesjonell aktør

Vårt motto:

  • Vi er stolte av å jobbe i Meløy Energi.
  • Meløy Energi er proaktiv.
  • Vi har høy personlig kvalitet i vårt daglige arbeid.