Viktig informasjon

ang endret forfallsdato

Strømfaktura for november

 

Meløy Energi AS har i disse dager sendt ut ny faktura på strøm for november.

Du har kanskje sett at fristen for betaling av denne fakturaen er 22.12.22? 

På grunn av stadig kortere betalingsfrister fra våre leverandører, inkl. oppgjør av den strøm som vi selger, er vi nå nødt til å korte ned betalingsfristen på strømmen som vi selger deg.

Det vil derfor i hovedsak være 14 dagers betalingsfrist på våre fakturaer i fremtiden.