Spotpris til gjeldende markedspris

Gjeldende markedspris hentes løpende på den nordiske kraftbørsen og du har derfor alltid en markedsriktig pris.

Du betaler den samme prisen som Meløy Energi Kraft må betale, pluss ett påslag. For Svartisspot 5,2 øre/kWh eks MVA og for Meløyspot 6,1 øre/kWh eks MVA. Meløyspot er et timesprodukt og prisen varierer da for hver time. Det tilkommer ingen faste månedlig beløp.

Svartisspot og Meløyspot passer best for deg som:

  • Ønsker rimelig strøm over tid, men kan ta høye kostnader i perioder.
  • Vil ha mulighet til å bytte til et annet kraftprodukt eller en annen leverandør i løpet av kort tid.

Husholdning er fritatt for MVA i Nordland, Troms og Finnmark.