Samfunnsansvar

Meløy Energi er blant Meløys vår regions absolutt sterkeste støttespillere, for både barne- og ungdomsidrett og for andre lag og foreninger. På denne måten tar vi et viktig samfunnsansvar.

Helt siden Meløy kommunale elektrisitetsverk ble etablert i 1938, har bedriften støttet en rekke formål innenfor frivillige lag og organisasjoner. Vi er en lokal leverandør av kraft, og ønsker å styrke oss som dét. Da vil vi vise kundene våre at vi også er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet. Vårt hovedfokus er barn og unge, og forebygging.

De senere år har Meløy Energi AS bidratt med om lag 300.000 kroner hvert år, til regionens lag og foreninger. For å markedsføre vår sponsorvilje enda bedre, har vi opprettet to årlige søknadsfrister, nemlig 1. mars og 1. september. Slik ønsker vi å nå fram til enda flere, og få enda flere søknader, pluss at dette gjør sponsorvirksomheten enda ryddigere for oss selv.

Meløy Energi jobber for å vokse på kraftsalg. Vi anbefaler selvsagt alle i Meløy-regionen å handle kraft lokalt. Med vekst vil vi få mulighet til å bruke enda flere kroner fra våre overskudd til støtte for lag og foreninger.

ReipåSponsor