Tildeling av sponsormidler

Sponser lokalt

Meløy Energi støtter lokale fritidsaktiviteter og har i mange år vært stolt sponsor av lokale lag og foreninger i Meløy kommune.

Meløy Hestesportlag

Lokal leverandør av kraft

Vi er en lokal leverandør av kraft, og ønsker å styrke oss i vår region som et naturlige førstevalg som kraftleverandør.  Vi vil vise våre kunder at vi også er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Vårt hovedfokus som sponsor er kommunens barn og unge hvor forebygging er et tema som danner grunnlag for vårt bidrag og vår deltagelse som sponsor. 

Ørnes Idrettslag

Tildeling av sponsormidler 

Meløy Energi avholdt den 29. januar møte for å tildele sponsormider for 2021.

Det var kommet inn 14 søknader innen søknadsfristen, som var satt til 24. januar.

Glomfjord Alpinsenter

6 av søknadene ble innvilget, og brev om tildeling er nå sendt ut på mail eller pr post til de heldige.  

Ørnes skytterlag

I tillegg har vi 13 løpende sponsoravtaler fra tidligere år. 

SMIL

 

Dessverre er det slik at ikke alle får tildelt sponsormidler, og følgelig har noen derfor fått negativt svar på sin søknad.

Tildeling for 2022

Vi kjører en ny tildeling i slutten av 2021, og tildelingen vil da gjelde for kalenderåret 2022. Ny søknadsfrist blir annonsert på et senere tidspunkt.

Flott dugnadsarbeid

Det drives mye flott dugnadsarbeid i lag og foreninger, og vi ønsker lykke til med det videre arbeidet og nye prosjekter, som står for tur.

Energistipend

Vi deler i tillegg ut Energistipend til elever i den videregående skolen i Meløy.

Målsettingen med energistipendet er å få elever i den videregående skolen til å velge en fagkrets som kvalifiserer til direkte opptak til ingeniørhøgskolene, samt få flere søkere til ingeniørhøgskole/NTNU med fagretninger som kraftbransjen etterspør.