Meløy Energi følger nasjonale smitteverntiltak

Innfører hjemmekontor fra og med 15. mars 2021

De strenge smitteverntiltakene som nå er iverksatt i alle Salten kommunene, gjør at Meløy Energi igjen har innført hjemmekontor for alle ansatte, der det er mulig. 

Dessuten vil vi begrense all form for fysisk kundekontakt.

 

Følgende tiltak er innført fra mandag 15. mars 2021:

  • Meløy Energi sine kontorer i Kystveien 4, stenges helt for besøkende.
  • Hjemmekontor for alle ansatte der det er mulig.
  • All møtevirksomhet gjennomføres digitalt.
  • Kundemøter utsettes eller tas digitalt.

Disse tiltakene er nå utvidet til og med 18. april 2021.

Vi treffes på telefon og mail som vanlig, og viser til våre hjemmesider for Meløy Energi AS for å finne direkte telefonnummer til de ansatte:

meloyenergi.no/ac/medarbeidere