Fastprisavtaler NO1, NO2 og NO5

VIKTIG INFORMASJON

Melding til våre kunder med fastprisavtale i Sør-Norge:

 

Vi har det siste året sett en helt spesiell utvikling i strømprisene. Årsakene til at vi har fått så høye priser er mange, men krigen i Ukraina har ført til en voldsom prisstigning den siste tiden. De økte strømprisene gjør at mange husholdninger får problemer med å betale regningene, og uten strømstøtten ville det blitt enda vanskeligere for mange.   

Selv om strømprisene vi ser nå er spesielle har vi også tidligere sett at prisene har variert mye, og gjerne raskt. Det har derfor vært et ønske om at kraftselskaper skulle tilby gode fastprisavtaler til sine kunder. Meløy Energi gjorde det. Vi tilbød markedets beste fastprisavtale og fikk raskt 1600 fastpriskunder. 

Små- og mellomstore kraftleverandører som har tilbudt fastprisavtaler er sårbare overfor den type ekstreme utslag i strømprisene som vi opplever nå. Meløy Energi er en slik bedrift. Vi holder til i Meløy, en liten kommune med like i overkant av 6000 innbyggere. Vi er eid av kommunen vår og vi er arbeidsplassen til 29 ansatte, deriblant 4 lærlinger. Vi støtter ulike lag og foreninger, og er en lokal medspiller. 

Vi tok feil når vi vurderte at kraftprisene ikke vil øke så voldsomt og så raskt, som vi har sett det siste året. De mange gunstige fastprisavtalene vi solgte medfører nå store tap for Meløy Energi. Om vi må fortsette å levere kraft til de av våre kunder som har inngått de aktuelle fastprisavtalene, så vil Meløy Energi etter all sannsynlighet ikke overleve vinteren. Årsaken er i all enkelhet at vi må kjøpe inn kraften til det mangedobbelte av prisen i fastprisavtalene.

Hvis Meløy Energi går konkurs vil fastprisavtalene falle bort. Alle våre kunder vil da måtte finne seg nye strømavtaler. Vi er veldig lei oss for den situasjonen selskapet nå er i, og ikke minst hvilke konsekvenser det vil kunne få for våre kunder. Samtidig må vi erkjenne hvordan situasjonen faktisk er, og prøve å finne løsninger.

Vi har sendt ut brev til alle våre kunder med fastprisavtale i sør, med tilbud om kompensasjon for å frivillig si opp sin kraftprisavtale. Tilbudet er basert på deres forventede normalforbruk. Vi er sikker på at dette er en bedre løsning enn at selskapet går konkurs. Dette fordi en konkurs ville bety at våre kunder med fastpris ville vært tvunget til å gå over på en avtale med dagens kraftpriser uten noen form for kompensasjon. 

Vi har vært i løpende dialog med Forbrukertilsynet om tilbudet vi nå gir til våre fastpriskunder i sør. Vi kan dele følgende uttalelse fra Forbrukertilsynet:

«Forbrukertilsynet har ingen anbefaling til kundene på om de bør akseptere tilbudet eller ikke – dette må den enkelte kunde ta stilling til om er ønskelig eller ikke. Forbrukertilsynet har imidlertid hatt tett og god dialog med Meløy Energi AS om tilbudet som fremsettes, og vi anser at kundene blir godt ivaretatt ved at selskapet gir kundene dette tilbudet.»

 

Spørsmål og svar:

 

1. Hvordan får jeg utbetalt kompensasjon?

• Svare på e-posten med tilbudet fra Meløy energi og opplyse:

1. At du ønsker å benytte deg av tilbudet

2. Kontonummer for utbetaling

• Ringe oss på telefonnummer 75 72 01 70. Mandag–fredag mellom kl. 08:00–15:30.

2. Hvordan vet jeg om jeg har fastprisavtale?

• Logg inn på min side. Du vil der finne informasjon om din avtale

• Ring oss på telefonnummer 75 72 01 70 eller send e-post til kundeservice@meloyenergi.no

 

Vi venter stor pågang på telefon og e-post i dagene fremover. Vi har økt bemanningen for å svare ut henvendelser, men det vil allikevel kunne være noe ventetid spesielt på telefon.  

 

I mellomtiden kan det være du finner svar på noen av spørsmålene dine her.