Meløy Variabel NO4

Dette er vårt mest solgte produkt.

Den variable kraftprisen endres i takt med svingningene på kraftmarkedet - både opp og ned.

Variabel pris passer best for deg som:

  • Ønsker rimelig strøm over tid, men kan ta høye kostnader i perioder.
  • Vil ha mulighet til å bytte til et annet kraftprodukt eller en annen leverandør i løpet av kort tid.

Har du i dag Variabelpris, kan du når som helst gå over til en annen avtaletype. Vi kan tilby avtaler av ulik varighet.

Husholdning er fritatt for MVA i Nordland, Troms og Finnmark.