Fastpris på et, to eller tre år

Med fastprisavtale er du garantert den samme prisen i hele avtale perioden.

Uansett markedsutvikling vil du alltid vite hvilken kraftpris du betaler. Vi ser oss likevel nødt til å ta forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden.

Fastprisavtale på kraft passer best for deg som:

  • Ønsker lav risiko og som vil vite mest mulig nøyaktig hva du skal betale for kraften (per kWh) på forhånd.
  • Ikke ønsker, eller ikke har tid til å følge med på svingningene i kraftmarked.

Husholdning er fritatt for MVA i Nordland, Troms og Finnmark.