Kraftpriser idag

Priser gjelder fra uke 51 (meldt 13.12.19)

Standard Variabel kraftpris

Periode: 16.12.2019 -
Totalpris (øre/kWh): 51,10
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 63,88

Svartisspot

Periode: 16.12.2019 -
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 3,70
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 4,63

Meløyspot

Periode: 16.12.2019 - Binding 1 år
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 4,70
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 5,88

Sponsorspot

Periode: 16.12.2019 -
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 5,70
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 7,13

Fastpris 1 år

Periode: 16.12.2019 - 1 år
Totalpris (øre/kWh): 42,00
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 52,50

Fastpris 2 år

Periode: 16.12.2019 - 2 år
Totalpris (øre/kWh): 43,55
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 54,44

Fastpris 3 år

Periode: 16.12.2019 - 3 år
Totalpris (øre/kWh): 43,30
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 54,13