Kraftpriser idag

Priser gjelder fra uke 32 (meldt uke 30)

Standard Variabel kraftpris

Periode: 05.08.2019 -
Totalpris (øre/kWh): 40,40
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 50,50

Svartisspot

Periode: 05.08.2019 -
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 3,70
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 4,63

Meløyspot

Periode: 05.08.2019 - 01.08.2020
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 4,70
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 5,88

Sponsorspot

Periode: 05.08.2019 -
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 5,70
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 7,13

Fastpris 1 år

Periode: 05.08.2019 - 01.08.2020
Totalpris (øre/kWh): 42,30
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 52,88

Fastpris 2 år

Periode: 05.08.2019 - 01.08.2021
Totalpris (øre/kWh): 41,45
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 51,81

Fastpris 3 år

Periode: 05.08.2019 - 01.08.2022
Totalpris (øre/kWh): 39,00
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 48,75