Kraftpriser i dag

Priser gjelder fra 01.07.2020 (meldt 29.06.2020)

Pristabell

Det er samme pris for husholdning og bedrifter, derfor er pristabell både med og uten MVA.

Husholdning er fritatt for MVA i Nordland, Troms og Finnmark.

 

Meløy Variabel NO4

Periode: 01.07.2020 -
Totalpris (øre/kWh): 23,43
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 29,29

Svartisspot

Periode: 01.07.2020 -
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 5,20
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 6,50

Meløyspot time

Periode: 01.07.2020 -
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 6,10
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 7,63

Sponsorspot

Periode: 01.07.2020 -
Totalpris (øre/kWh): områdepris + 6,70
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: områdepris + 8,38

Tåkeheimen 1 år

Periode: 01.07.2020 - 1 år
Totalpris (øre/kWh): 25,50
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 31,88

Lysvatn 2 år

Periode: 01.07.2020 - 2 år
Totalpris (øre/kWh): 29,30
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 36,63

Reben 3 år

Periode: 01.07.2020 - 3 år
Totalpris (øre/kWh): 31,40
Totalpris (øre/kWh) inkl MVA: 39,25