Reben 3 år

Fastpris Nord-Norge54,20 øre/kWh, eks. mva Fastpris Sør-Norge167,75 øre/kWh, inkl. mva BruddgebyrKr. 4000,- fra 30.12.21, kl. 17.00

Sjekk dagens spotpris

Med fastprisavtale er du garantert den samme prisen i hele avtale perioden.

Uansett markedsutvikling vil du alltid vite hvilken kraftpris du betaler. Vi ser oss likevel nødt til å ta forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden.

Fastprisavtale på kraft passer best for deg som:

  • Ønsker lav risiko og som vil vite mest mulig nøyaktig hva du skal betale for kraften (per kWh) på forhånd.
  • Ikke ønsker, eller ikke har tid til å følge med på svingningene i kraftmarkedet.

Meløy Energi har et bruddgebyr på kr. 4000,- fra 30.12.21, kl. 17.00 hvis du må bryte strømavtalen. 

Senest 2 uker før avtalen utløper, vil vi sende tilbud om fornyelse av avtalen. Dersom tilbudet ikke blir benyttet eller annen avtale blir inngått, vil du automatisk få ”Meløy variabel” evt "Meløy variabel sør" når avtalen utløper.

Nedenfor finner du kontraktsvilkår for privatkunder og bedriftkunder, som gjelder fom 01.01.2022:

Kontraktsvilkår for privatkunder

Kontraktsvilkår for bedriftskunder

Bestillingsskjema

* obligatorisk felt som du må fylle ut


Privat eller Bedrift?


Datoformat: dd.mm.åååå

Datoformat: dd.mm.åååå

Din målepunkt-id er 18 siffer. Vi trenger de 8 siste siffer.


Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen