Kraftprodukter

Meløy Energi Kraft, selger kraft i hele Norge. Våre produkter består av kraft til fastpris, standard variabel og spotpris.

Foto av mennesker (illustrasjon for Kraftprodukter)

Fastpris

Med fastpris er du garantert den samme prisen i hele den avtalte perioden. Meløy Energi Kraft tilbyr fastprisavtaler for ett, to eller tre år.

Uansett markedsutvikling, vil du med en fastprisavtale alltid vite hvilken kraftpris du betaler.

Vi ser oss likevel nødt til å ta forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden.

Fastprisavtale på kraft passer best for deg som:

  • Ønsker lav risiko og som vil vite mest mulig nøyaktig hva du skal betale for kraften (per kWh) på forhånd.
  • Ikke ønsker, eller ikke har tid til å følge med på svingningene i kraftmarkedet.

Fastprisavtaler kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden. Senest 2 uker før avtalen utløper, vil vi sende tilbud om fornyelse av avtalen. Dersom tilbudet ikke blir benyttet eller annen avtale blir inngått, vil du automatisk få ”Standard variabel kraftpris” når avtalen utløper.

Standard Variabel

Variabelpris, eller Standard Variabel Kraftpris som det også benevnes er vårt mest solgte produkt. Prisen for dette produktet tar utgangspunkt i markedsprisene på strøm og varierer i takt med prisene i kraftmarkedet. Den variable kraftprisen endres i takt med svingningene i kraftprisen på kraftmarkedet - både opp og ned.

Variabelpris passer best for deg som:

  • Ønsker rimelig strøm over tid, men kan ta høye kostnader i perioder.
  • Vil ha mulighet til å bytte til et annet kraftprodukt eller en annen leverandør i løpet av kort tid.

Har du i dag Variabelpris, kan du når som helst gå over til en annen avtaletype. Vi kan tilby avtaler av ulik varighet.

Spotpris (Svartisspot og Meløyspot)

Spotpris er et produkt som tar utgangspunkt i gjeldende markedspris, hentet på den nordiske kraftbørsen. Du betaler den samme prisen som Meløy Energi Kraft må betale, pluss ett påslag. For Svartisspot er påslaget 2,4 øre/kWh og for Meløyspot er påslaget 4,3 øre/kWh.

Det tilkommer ingen faste månedlig beløp.

Spotpris svinger opp og ned. Du følger spotprisen direkte - både når den stiger, og når den synker. Du har derfor alltid en markedsriktig pris.

Med denne type avtale kan du tape i forhold til en fastpris når prisen er høy, men du får tilsvarende gevinst når prisene er lave.

SvartisSpot og Meløyspot passer best for deg som:

  • Ønsker rimelig strøm over tid, men kan ta høye kostnader i perioder.
  • Vil ha mulighet til å bytte til et annet kraftprodukt eller en annen leverandør i løpet av kort tid.