Kraftpriser

Gjeldende Kraftpriser fra 01.01.2020

  • Meløy Variabel (tidligere Standard Variabel): 49,70 øre/kWh
  • Svartisspot: Områdepris + 5,20 øre/kWh påslag. Produktet forutsetter avtalegiro og e-faktura. Ellers beregnes det et månedsgebyr på kr. 29,-.
  • Meløyspot time: Områdepris + 6,10 øre/kWh påslag
  • Sponsorspot: Områdepris + 6,70 øre/kWh påslag
  • Grønn spot (plusskunde): Områdepris + 6,70 øre/kHh påslag
  • Tåkeheimen 1 år: 47,20 øre/kWh
  • Lysvatn 2 år: 49,30 øre/kWh
  • Reben 3 år: 50,40 øre/kWh

I tillegg kommer eventuell merverdiavgift på 25 % og nettleie til lokal netteier. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er i tillegg til en del næringer fritatt for merverdiavgift.

Les våre vilkår for levering av strøm:

For å tegne kraftkontrakt - trykk på nedenforstående lenke:

Alle kraftprodukter faktureres etterskuddsvis etter forbruk og ingen fastledd.

For info om kraftpriser se våre hjemmesider eller Sammenlign strømpriser på strømprisportalen