Kraftpriser

Gjeldende Kraftpriser fra 11.11.2019

 • Standard Variabel: 47,50 øre/kWh
 • Svartisspot: Spotpris NO4 + 3,70 øre/kWh påslag
  Produktet forutsetter avtalegiro og e-faktura.
  Ellers beregnes det et månedsgebyr på kr. 29,-.
 • Meløyspot: Spotpris NO4 + 4,70 øre/kWh påslag.
  Bindingstid på 1 år.
 • Sponsorspot: Spotpris NO4 + 5,70 øre/kWh påslag
 • Fastpris 1 år: 42,00 øre/kWh
 • Fastpris 2 år: 43,55 øre/kWh
 • Fastpris 3 år: 43,30 øre/kWh

I tillegg kommer eventuell merverdiavgift på 25 % og nettleie til lokal netteier. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er i tillegg til en del næringer fritatt for merverdiavgift.

Les våre vilkår for levering av strøm:

For å tegne kraftkontrakt - trykk på nedenforstående lenke:

Alle kraftprodukter faktureres etterskuddsvis etter forbruk og ingen fastledd.

For info om kraftpriser se våre hjemmesider eller Sammenlign strømpriser på strømprisportalen