Vilkår ved leie av byggestrøm.

Generelt


Byggestrømsskapet tilkobles på nærmest tilgjengelige tilkoblingspunkt ut i fra anleggsadresse. Dersom det er spesielle ønsker må dette avtales nærmere. Leietaker plikter å behandle byggestrømsskap og tilhørende utstyr med aktsomhet, slik at det ved frakobling er i tilsvarende stand som ved tilkobling.

Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for sikring av byggestrømsskapet og tilstøtende utsyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet fra Meløy energi, vil i sin helhet faktureres leietaker. Meløy Energi tar bilder av alle byggestrømsskap etter montering for å dokumentere tilstand.

 • Standard betalingsvilkår - 14 dager
   
 • Skader eller mangler på byggestrømsskap eller tyveri av skap, må umiddelbart meldes til Meløy Energi
   
 • Leietaker/bestiller er ansvarlig for at byggestrømsskapet til enhver tid er låst eller tilstrekkelig sikret når det er uten tilsyn
   
 • Leietaker må på ingen måte utføre endringer på installasjoner i byggestrømsskapet. Dette gjelder også tilførselskabel og jording.
 • Flytting av skap skal kun gjøres av Meløy Energi eller etter avtale
   
 • Meløy Energi er ikke ansvarlig for strømbrudd i netteier sitt nett
   
 • Normal leieperiode er inntil 1 år hvis ikke annet er avtalt. Byggestrøm er en provisorisk løsning i en
  byggeperiode
   
 • Byggestrømsskapet skal stå stødig og oppreist på fast underlag
   
 • Hvis det oppstår feil med byggestrømsskapet skal Meløy Energi kontaktes så snart det lar seg gjøre. Vi vil da sende ut montør for å feilsøke, er feilen på kundens anlegg eller skyldes feil bruk vil vi fakturere kunde for dette