Tildeling sponsormidler for 2020

Fordeler betydelige midler til barn og unge i Meløy

Meløy Energi avholdt den 15.04.2020 møte for å tildele sponsormidler for 2020. Det var kommet inn 20 søknader innen søknadsfristen, som var satt til 01.03.2020.

7 av søknadene ble innvilget, og brev om tildeling skal nå være sendt ut på mail eller pr post til de heldige. 3 av søknadene ble avslått, da planlagte arrangement utgår pga Corona krisen.
I tillegg har vi 13 løpende sponsoravtaler fra tidligere år.
 
Dessverre er det slik at ikke alle får tildelt sponsormidler, og følgelig har noen derfor fått negativt svar på sin søknad.
Vi kjører en ny tildeling til høsten, og søknadsfristen er da satt til 01.09.2020. Tildelingen vil da gjelde fra kalenderåret 2021.
 
Det drives mye flott dugnadsarbeid i lag og foreninger, og vi ønsker lykke til med det videre arbeidet og nye prosjekter, som står for tur.
 
Vi har også tildelt Energistipend til elever i den videregående skole.