Tildeling av sponsormidler

Fordeler betydelige midler til lag og foreninger i Meløy

Lokal leverandør av kraft

Meløy Energi er en lokal leverandør av kraft, og ønsker å styrke oss i vår region som et naturlige førstevalg som kraftleverandør.  Vi vil vise våre kunder at vi også er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Vårt hovedfokus som sponsor er kommunens barn og unge, hvor forebygging er et tema som danner grunnlag for vårt bidrag og vår deltagelse som sponsor. 

Meløy Energi avholdt den 18.02.22 møte for å tildele tilgjengelige sponsormidler for 2022.

Det var kommet inn 16 søknader, siden forrige tildelingsmøte og søknadsfristen som var satt til 15.02.22.

10 av søknadene ble innvilget, og brev om tildeling skal nå være sendt ut på mail til de heldige. 
 
I tillegg har vi 14 løpende sponsoravtaler som er innvilget tidligere.
 
Vi har også tildelt Energistipend til fem elever i den videregående skole.
 
 
 
 
 
 
Dessverre er det slik at ikke alle får tildelt sponsormidler, og følgelig har noen derfor fått negativt svar på sin søknad.
 
 
 
 
 

Det drives mye flott dugnadsarbeid i lag og foreninger, og Meløy Energi ønsker lykke til med det videre arbeidet og nye prosjekter, som står for tur.