Tildeling av sponsormidler

Fordeler betydelige midler til barn og unge i Meløy

Meløy Energi avholdt den 12.10.2021 møte for å tildele siste rest av tilgjengelige sponsormidler for 2021. Det var kommet inn 13 søknader, siden forrige tildelingsmøte.

7 av søknadene ble innvilget, inkludert et bidrag til årets TV-aksjon, og brev om tildeling skal nå være sendt ut på mail til de heldige. 
  
I tillegg har vi 17 løpende sponsoravtaler som går over flere år.
 
 
Dessverre er det slik at ikke alle får tildelt sponsormidler, og følgelig har noen derfor fått negativt svar på sin søknad.
 
Vi kjører en ny tildeling i 2022, og søknadsfristen er da satt til 01.03.2021. Tildelingen vil da gjelde for kalenderåret 2022.
 
 
Det drives mye flott dugnadsarbeid i lag og foreninger, og vi ønsker lykke til med det videre arbeidet og nye prosjekter, som står for tur.