Sponsormidler

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2020

Meløy Energi har i mange å vært stolt sponsor av lag og foreninger i Meløy.

Sponsormidlene for 2020 er allerede fordelt, men vi ønsker nå å behandle søknader som gjelder avtaler fom 01.01.2021.

Søknad kan sendes til firmapost@meloyenergi.no, og neste frist for å søke om midler er satt til 1. oktober 2020.