Sjøkabel Reipå - Ørnes

Reipå koples sammen på stamfiber Brønnøysund - Bodø

Torsdag denne uka startet Seløy Undervannsservice arbeidet med å legge ut sjøkabel mellom Ørnes sentrum og Reipå Fiskerihavn. Utlegget består av 3 faser:

  • Etablering av landtak (Ørnes/Reipå)
  • Utlegg
  • Sikring av kabel og nedspyling

Seløy kom til Ørnes onsdag ettermiddag og arbeidet regnes ferdigstilt lørdag/søndag.

Arbeidet er et samarbeid mellom Signal og Meløy Energi.

Når denne kabelen er koplet opp så er det etablert en rendudant løsning mellom Ørnes og Bodø.

Prosjektet har en kostnadsramme på 1,5 mill.