Ny energi for Sture Bang

Bli kjent med vår nye medarbeider

 - Jeg gleder meg til å prøve noe helt nytt i et litt større miljø, og i en bedrift som har veldig mye god kompetanse på ulike områder. Og så tror jeg arbeidsmiljøet der er sabla godt – dét trigger meg!

Smiler Sture Bang (51), som foran 11 andre søkere stakk av med seieren. Altså: den nyopprettede jobben som controller i konsernet Meløy Energi AS.

Attraktiv erfaring

- Det er bare å innse at jeg begynner å dra på årene, og jeg tok ikke dette som en selvfølge! Men, vi som har jobbet med finans kan være attraktive fordi vi har jobbet ganske bredt med både pensjon, forsikring, kreditt og finansiering. Så, jeg håper det blir en fordel for Meløy Energi å få min kompetanse til bordet. Og det er alltid greit å få inn folk med en annen innfallsvinkel, forklarer Sture.

Etter 23 år som kunderådgiver i bank på Ørnes – 21 i SpareBank1 Nord-Norge og 2 i DNB – har han altså både søkt og fått nye utfordringer. Økonomen blir nå controller, og skal gjøre økonomisk planlegging, føre kontroll med regnskaper og budsjetter, drive internkontroll og økonomisk analyse. I de tre selskapene i det kommunale konsernet.

Automatisk bransje

- Det har vært en vanvittig, teknologisk utvikling, fastslår Sture, om de siste 20 årene i en bransje som har vært helt i tetsjiktet av bransjer når det gjelder omstrukturering, automatisering og nedbemanning.

- Noen mener at bankene trykker teknologi-utviklingen på kundene. Men det er jo kundene som vil dette, for det handler jo om at det skal være billig. Alt handler om penger, og hvis du ikke tåler å høre dét, da har du i hvert fall ikke noe i denne bransjen å gjøre! smiler han.

Etter 3 år på BI på Mo, var 1993-markedet for økonomer elendig, og Sture kjørte buss i 4 år før bank- muligheten på Ørnes dukket opp. 23 år senere tar han altså fatt på en jobb som nok er mer hånd-i hanske med hans opprinnelige utdanning som diplomøkonom. På privaten er Sture Bang gift med Line Voll Bang, og de har barna Johann (f. 1995), Matilde (f. -98) og Jakob (f. -03).

- Vi oppretter stilling som controller på grunn av strengere krav til rapportering til det offentlige, opplyser administrerende direktør Børge S. Selstad. - Og, fordi selskapet er splittet i 3 selskaper, som gir behov for enda bedre presisjon på intern-fakturering og pengeflyt. Omorganiseringen vår har nok også økt belastningen på vår merkantile avdeling, og der skal controlleren inn som en støtte, under administrasjonslederen.

Meløy Energi AS Etablert i 1938 som Meløy kommunale elektrisitetsverk, og er fra 1997 det kommunalt heleide selskapet Meløy Energi AS, som i dag ledet av administrerende direktør Børge S. Selstad. Virksomheten er delt i selskapene Meløy Energi AS og Meløy Nett AS, som samlet har 31 ansatte. Meløy Energi AS er i dag en regional og kommersiell aktør, og jobber systematisk med forbedringsarbeid og utviklingen av et ‘Meløy Energi Business System’. Konsernet hadde i fjor driftsinntekter på 155 millioner kroner, mot 144 året før. Fjorårets driftsresultat endte på 10 millioner.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs