Nå er tiden inne for å søke om sponsormidler

Søknadsfrist 24. januar 2021

Meløy Energi støtter lokale fritidsaktiviteter og har i mange år vært stolt sponsor av lokale lag og foreninger i Meløy kommune.

Lokal leverandør av kraft

Vi er en lokal leverandør av kraft, og ønsker å styrke oss i vår region som et naturlige førstevalg som kraftleverandør.  Vi vil vise våre kunder at vi også er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Vårt hovedfokus som sponsor er regionens barn og unge hvor forebygging er et tema som danner grunnlag for vårt bidrag og vår deltagelse som sponsor.

Søknadsfrist 24. januar 2021

Fristen for å søke om sponsormidler er satt til 24. januar 2021. Søknaden kan sendes til firmapost@meloyenergi.no innen søknadsfristen.

Tildelingene vil skje umiddelbart.

 

Bilde av ungdom som spiller fotball