Meløy Energi innfører to-pris system

Prisdifferansen mellom Nord/Sør ble for stor!

Meløy Energi innfører differensierte priser på fastpris- og variabelprodukter fra 1. oktober.

Det betyr i klartekst at vi redusererer fastprisene i NO4 området, samtidig som vi setter opp prisene i de andre områdene fra samme tidspunkt.

Prisforskjellene har i en periode vært nokså stor og det var for stor risiko å fortsette med samme prisnivå i alle prisområdene.

Da ville vi i realiteten subsidiere alle utafor NO4 og det ville ikke være riktig.

Noen kraftleverandører i nord har valgt å stenge seg ned og ikke tilby fastpris eller variabelpris i sør.

Meløy Energi har valgt  å differensiere sine prismatriser.

Blir NO4 og de andre prisområdene og nærme seg igjen, så vil vi vurdere å gå tilbake til en felles prising av fastprisavtalene.