Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Magnus og Casper

= energimontør x 2

Fredag den 14.10.22 fikk Meløy Energi AS to nye energimontører, Magnus Kristensen og Casper Vesterås.

Vi gratulerer begge to med flott innsats i læretiden og under fagprøven - og ikke minst med nytt fagbrev i energimontørfaget.

Utdeling blomster og kake til våre nye energimontører Magnus og Casper