Forsinket vedlikehold på gatelys

Meløy Energi AS rammes av råvaremangel

Meløy Energi AS og Meløy kommune inngikk høsten 2021 en avtale om å skifte ut samtlige kommunale gatelysarmaturer, med nye armaturer med LED-teknologi, over en 4 års periode. En stor og viktig kontrakt for Meløy Energi AS, som skal bidra til å utvikle selskapet, samt redusere kostandene for Meløy kommune.

Planleggingen og arbeidet er allerede godt i gang, men nå viser det seg at også Meløy Energi rammes av urolighetene i Europa. Krigen i Ukraina gjør sitt til at vi har fått utfordringer med leveransene av nytt utstyr som skal benyttes i arbeidet. Vår valgte leverandør har fått problemer med produksjonen av disse, som følge av manglende råstofftilgang.

Dette gjør sitt til at prosjektet blir forsinket i forhold til oppstart som vi hadde sett for oss, men vi jobber nå for at vi skal komme i gang i løpet av 1. kvartal 2023.

For kommunens innbyggere vil dette merkes med at enkelte lys vil bli stående litt lengre mørke enn tidligere, samt at vi er nødt til å prioritere mangler ved lys på skoler, fotgjengeroverganger og andre kritiske punkter.

De nye gatelysarmaturene vil gi et betydelig bedre lys enn de som står oppe i dag, og det i tillegg til at de bruker mye mindre strøm, vil det gi et positivt bidrag til kommunens krav om å bidra til det grønne skiftet.

I mellomtiden tar vi fortsatt imot meldinger om mørke lys på vanlig måte, via våre nettsider, eller på tlf 75 72 01 70.